Ændring af bogføringslov kan give store bøder

Den nye ændring af bogføringsloven kommer til at stille krav om digital registrering af ALLE bilag, og samtidig skal man have et godkendt digitalt bogføringssystem.

Nu kan virksomheder ikke køre hele deres regnskab gennem Excel, høkerbogføring og fysiske kvitteringer. Bogføring får altså nu en førsteprioritet.

Man kunne måske tro, at denne lovændring udelukkende rammer iværksættere, men det er ”kun” mellem 71-96% af små- og mellemstore virksomheder der benytter sig af disse bogføringssystemer.

Der var politisk flertal den 23. juni 2021, da folketinget blev enige om en ændring af bogføringsloven. Denne lovændring kom til at blive kendt som projektet: Automatisk Erhvervsrapportering. Dette vil betyde store ændringer for små- og mellemstore virksomheder, og mange vil sandsynligvis blive ramt af store bøder, hvis de ikke formår at overholde disse nye regler. Fælden klapper først for selskaber i klasse B, C og D med indgangen i 2024. For de små virksomheder, altså regnskabsklasse A (virksomheder med personlig hæftelse, der ikke er regnskabspligtige), vil disse regler tidligst gælde fra 2026.

Hvad ændrer det?

En af de mest synlige ændringer i den her forbindelse, er helt klart den digitale opbevaring af regnskabsmateriale. Da alt dette materiale fremover skal opbevares digitalt. Det gælder al bogføring og bilagsmateriale skal håndteres i it-systemer.

Helt lavpraktisk bliver det nødvendigt at overholde disse nye regler.

Ændring af bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har allerede foretaget kontroller af årsrapporten. Overholder din virksomhed ikke reglerne vil den få en påtale eller påbud. Der vil også være mulighed for Erhvervsstyrelsen at sende virksomheder til tvangsopløsning, hvis bødestørrelsen for overtrædelser vokser.

Der er sidste høringsfrist til den 23. februar 2022, hvorefter loven forventes at blive vedtaget i det første halve år af 2022. Kravet her kommer dog først til at gælde, når ministeren beslutter det (dog tidligst fra 2024).