Ændring af skat for dem med firmabil

Så er det igen tid til at tilrette beskatningsgrundlaget for firmabiler, på grund af indfasningen af de nye regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for firmabiler. 

Beskatning af fri bil har fået lavet nye regler fra den 1. juli 2021, og satsen ændres hvert år frem til 2025. Det betyder, at du skal beregne værdien af fri bil i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025. Formålet med ændringen er at gøre selve beregning processen nemmere for virksomheder. 

For at udregne den samlede værdi for bilen, skal man først tage værdien under 300.000 kr. og trække procenten fra. Derefter skal man tage procentdelen fra alt værdien over 300.000 kr. Man lægger da de 2 tal sammen og har derefter bilens værdi. Se skema og beregning nedenfor.

3

Ændring af miljøtillæg

Ændring af den årlige grønne afgift man betaler, minder meget om ændringerne herover. Det er samme måde man har valgt at implementere de nye procentsatser. Dog er det udelukkende en stigning i miljøtillæg. Det hele vises i skema herunder: 

Det er altså tydeligt, at der kommer til at blive implementeret en væsentlig stigning i de kommende år på grøn ejerafgift.

Beregningseksempel 1:

Du har købt en Lamborghini LM002 til til 2.500.000 kr. Datoen for udregning er den 25. januar 2022. Det er en benzinmotor, og kører ca. 5 km literen. Derfor har den en grøn ejerafgift pr. halve år på 10.440 kr.[1]

24% af 300.000 kr.: 0,24 x 300.000         =
21% af 2.200.000 kr.: 0,21 x 2.200.000    = 
250% af 10.440 kr. x 2: 2,5 x 10.440 x 2   =
                                                                  =
Månedlig fri bi værdi: 586.200 / 12            =

72.000 kr.
462.000 kr.
52.200 kr.
586.200 kr. i årlig fri bil værdi
48.850 kr. i månedlig fri bil værdi

Beregningseksempel 2:

Du har købt en Ford Ka til helt ny Ford Ka til 72.000 kr. Datoen for udregning er den 25. januar 2022. Det er en dieselmotor, og kører ca. 16,9 km pr. liter. Derfor, har den en grøn ejerafgift pr. halve år på 1.620 kr.

24% af 72.000 kr.: 0,24 x 72.000            =
250% af 1.620 kr. x 2: 2,5 x 1.620 x 2     =
Årlig fri bil værdi
Månedlig fri bil værdi:  / 12                      =

24.000 kr.
8.100 kr.
32.100 kr. i årlig fri bil værdi
2.675 kr. i månedlig fri bil værdi

Det er som set på beregningerne meget forskelligt, hvor meget fri bil værdi man har, afhængigt af pris, brændstof og km pr. liter. Derudover skal man være opmærksom på hvornår bilen er produceret, og hvilken beregningsperiode man befinder sig i. Hvis du har brug for hjælp til dette, så kontakt os endelig på http://Cashiers.dk/kontakt 

Kilder:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234875#:~:text=Milj%C3%B8till%C3%A6gget%20bliver%20forh%C3%B8jet%20fra%20150,januar%202024%20og%20januar%202025.

https://www.tjekbil.dk/alt-om-bilen/love-og-regler/boede-og-afgifter/groen-ejerafgift/