Forskel på repræsentation, personale- og reklameudgifter

Det er ikke altid, at virksomheder og SKAT er helt enige om, hvordan tingene skal gøres. Et af stederne hvor det går galt, er når vi snakker repræsentations-, personale eller reklameudgifter. Vi kigger nærmere på forskellen her.

Reglerne kan være kompliceret, og det er heller ikke nogen hemmelighed at Skat og virksomhederne ikke altid er enige. Det kan ses på nogle af de sager, man kan finde inde på skat, der lige netop omhandler disse udgifter. 

Grunden til at det giver vanskeligheder, er fordi, der er forskel på, hvordan man kan trække moms og skat fra. Disse regler er meget specifikke, man kan fx trække reklame- og salgsudgifter fuldt fra ligesom driftsomkostninger. Det samme gælder ikke for gaver eller udflugter, da man mener det er af anden karakter. Derfor, kan man kun trække 25% fra rent skattemæssigt, og man kan ikke få fradrag for momsen – det er dog med undtagelse af, hvis der er tale om restaurationsydelse i forbindelse med virksomheden. 

Personaleudgifter

Personaleudgifter er alle de udgifter, man har i forbindelse med virksomhedens medarbejdere, der er skattepligtige. Alle udgifter der er med til at forbedre arbejdsmiljøet på den ene eller den anden måde.

I denne sammenhæng, vil det være ting som underholdning, kost eller gaver. Ved personaleomkostninger som disse, er der fuld fradrag skattemæssigt, dog er der normalt ikke fradrag momsmæssigt. 

Repræsentationsudgifter

Disse udgifter vil oftest være nogen, der er forbundet med, at man laver noget med nogle forretningsforbindelser. Dette gælder naturligvis ikke mennesker, der er ansat i firmaet, men altså personer der ikke har anden forbindelse til din virksomhed end at være en forretningsforbindelse. 

Oftest går repræsentationsudgifter til restaurationsbesøg, drikkevarer, måltider, gaver, osv. Det er egentlig bare alt det, man kan forestille sig, man giver til en forretningsforbindelse i sammenhæng med at få nyt eller bibeholde et samarbejde. 

Repræsentationsudgifter kan der kun fratrækkes 25% skattemæssigt, og der er ikke fradrag momsmæssigt. 

Det er også vigtigt, at bilaget for repræsentationsudgifter overholder en række kriterier: indeholde oplysninger om hvilke ydelser det vedrører, navne på deltagere, kvitteret af udsteder og hvem det er udstedt til, dato og i hvilken anledning.  

Reklameudgifter

Man kan som udgangspunkt trække disse omkostninger fuldt fra både skatte- og momsmæssigt. Helt generelt er disse udgifter nogen, der bliver brugt på personer, der er uden for virksomheden. Dog skal det sikres, at det rent faktisk er defineret som reklameudgifter. Det er det, når pengene er brugt på at sælge varer eller ydelser og/eller at øge kendskabsgraden i virksomheden på den ene eller anden måde – dette kan både være i det indeværende eller det næste indkomstår. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at man sagtens kan komme i en situation, hvor man har 2 eller alle 3 af disse udgifter med. Hvis dette skulle ske, kan man fradrage de forskellige udgifter ud fra reglerne herover, så længe man definerer og skiller dem ad, så det er tydeligt, hvad der bliver gjort op. Stadig uklart? Kontakt os på https://Cashiers.dk/kontakt

Artikel:

https://www.danskrevision.dk/skatte-og-momsfradrag-ved-repraesentation-2022

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2085708