Hvordan en elbil kan være et skattefrit personalegode

Det er ikke alle der ved det, men el-firmabiler kan være skattefrie personalegoder, hvis man som arbejdsgiver opfylder kravene.

El- eller plug-in hybridbiler har haft stor stigning i interesse i den nyere tid. Dette gælder både for private og virksomheder. Da lovene for benzin eller dieseldrevet biler ikke er de samme som for elbiler, kan det være en fordel at være bekendt med skatte- moms og afgiftsreglerne for elbiler. 

Sådan bliver en elbil et skattefrit personalegode

Hvis man har en el firmabil, har det ingen skattemæssige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren betaler for ladestanderen, som skal placeres på medarbejderens bopæl. Betalingen af denne gælder både drift og opsætning. Derudover, gælder dette, uanset om der er tale om en bil på hvide eller gule plader.

Hvis arbejdstageren har en privat elbil, hvor der er mulighed for at oplade bilen på arbejdspladsen for arbejdsgiverens regning, er dette skattepligtig værdi. Dette gælder hvis den samlede værdi af personalegoder for medarbejderen overstiger 1.200 kr. årligt. Hvis medarbejderens personalegoders værdi overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., har vedkommende pligt til at indberette den samlede værdi til skattemyndighederne. Dette er inklusiv eventuelle jule- eller fødselsdagsgaver.

Er firmabilen på hvide plader, hvor medarbejderen beskattes efter reglerne om fri bil, kan man også komme udenom skattemæssige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren overdrager standeren til medarbejderen. Dette gælder kun hvis medarbejderen på dette tidspunkt, er blevet beskattet af den private kørsel i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder.

Der kan også herske tvivl om momsen af udgifter til opsætning og drift af sådanne ladestandere. Det er egentligt lige meget om den bliver opsat på virksomhedens adresse eller hjemme ved medarbejderen, så længe det er på firmaets regning. Ellers handler det om hvilken bil der oplades, altså om det er hvide eller gule plader.

Altså gælder momsfradrag ofte, hvis der er tale om gratis opladning af gulpladebiler, og normalt ikke hvis det er hvidpladebiler. Dette er altså ikke et endegyldigt svar, men udgangspunktet for reglerne. Det vil altid afhænge af situationen. Derudover, er der momsfradrag hvis medarbejderen selv betaler for el hos arbejdsgiveren.

Kan man få godtgørelse af elafgift?

Ja, det kan man. Hvis man som virksomhed opfylder visse betingelser:

  • Man skal som virksomhed drive ladestanderen for egen regning og risiko. Derudover, skal der være tale om erhvervsmæssig opladning.
  • Der skal være installeret særskilte målere (bimålere) i ladestanderen. Det er altså ikke nok at opsætte bimålere på hovedtavlen
  • Godtgørelsesadgangen begrænses ikke af virksomhedernes momsfradragsprocent. Der er muligt for virksomheder med delvis momsfradragsret at opnå fuld godtgørelse, hvis de andre regler er overholdt.

Hvis man derimod ejer elbilen privat, kan man som udgangspunkt ikke få godtgørelse for elafgiften.

Vi ved godt reglerne er en svære at gennemskue. Har du brug for hjælp eller rådgivning heraf, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Kilde:
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/elbiler-moms-skat-og-elafgift

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234875