Momslån – om afdragsordning hos Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har valgt at tilbyde en betalingsordning, der skulle være til gavn for virksomheder, som ikke kan betale deres momslån tilbage. Det viser sig dog, at dem som har mest brug for det, ikke kan opfylde de betingelser, der er sat for at få godkendt betalingsordningen. 

I starten på det nye år, har Skattestyrelsen udsendt et brev til alle de virksomheder, der har optaget et rentefrit momslån. I brevet forklarede de først, at fristen blev rykket fra den 1. februar 2022 til den 1. april 2022. Derefter, nævner de, at der vil blive åbnet et kortvarigt vindue, for dem der ønsker at lave en betalingsordning på 24 måneder. Vinduet man kan lave denne aftale, er fra 15. marts til 15. april 2022. Derudover, er der en række betingelser, man skal have godkendt, for at kunne få lov til dette. 

Betingelser for godkendelse af betalingsordning

  1. Virksomheden har ikke opsagt deres coronalån.
  2. Virksomheden skal ikke have nogen gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis man har sådanne gæld, kan man altså ikke få godkendt betalingsordningen.  
  3. Virksomheden må ikke have haft en misligholdt betalingsordning i den sidste måned.
  4. Man må ikke have en igangværende betalingsordning. Man må altså kun have en ad gangen. Det er dog blevet oplyst, at man kan aftale med Skattestyrelsen, at man først begynder betalingsordningen hos dem på et senere tidspunkt. 
  5. Virksomheden må ikke have haft en misset indberetning af moms, skat eller afgifter for en tidligere periode. Denne skal altså gøres op, før man kan blive godkendt. 

Udover disse 5 punkter, er der stadigvæk nogle ting man som virksomhed skal være opmærksom på, hvis man vælger at søge om denne betalingsordning. Hvis denne ikke bliver vedligeholdt, falder hele betalingen straks. Hvis virksomheden får penge til gode hos det offentlige, bliver det modregnet i gælden omfattet af denne betalingsordning. Dette gælder også selvom virksomheden ikke misligholder betalingsordningen. Derudover, tilskrives der renter på betalingsordningen, som ikke er fradragsberettiget, hvilket betyder at det svarer til en bankrente på 11%. Disse renter skal naturligvis betales, og det gør man i betalingsordningens sidste rate. 

Hvad hvis man ikke kan blive godkendt?

Den første mulighed man har, er naturligvis bare at betale momslånet tilbage den 1. april. Hvis dette heller ikke er muligt, har Skattestyrelse vedtaget en rykkerprocedure. Den første rykker vil blive udsendt den 21. april 2022, og derefter en rykker den 3. maj 2022. Hvis gælden stadig ikke er blevet betalt, bliver kravet fra Skattestyrelsen sendt videre til Gældsstyrelsen, som derfra håndterer sagen fremadrettet.

Kilder:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234894

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2302134