Samarbejdsbetingelser

Herunder handels- og betalingsbetingelser, samt GDPR

Vi opfordrer til, at disse generelle vilkår for handel med Cashiers læses grundigt igennem.

Virksomhedsoplysninger

Cashiers ApS
(CVR 41728523)
Grønløkkevej 6L
5000 Odense C

Kontaktperson

Marie Højmark Kullberg
mhk@cashiers.dk
+45 92151213

Levering

Vi svarer normalt senest næste hverdag.

Deadlines er vigtige for os, vi har derfor indrettet vores systemer og procedurer til, at vi overholder deadlines og leverer før tiden og senest til tiden.

Ansvar

Vi arbejder ud fra de oplysninger, vi har til rådighed.

Da vi sjældent har fuld viden og alle informationer til rådighed, har kunden altid det fulde ansvar, uanset vores arbejde og rådgivning.

Priser og betaling

Vi fakturerer i danske kroner (DKK).

Vores priser oplyses plus moms, når andet ikke er nævnt.

Normalt fakturerer vi pr time. Vi fakturerer pr påbegyndt time for alle vores brugte timer, uanset årsagen til time forbruget.

Vi fakturerer efter anden enhed end timer, når vi har et accepteret tilbud pr anden enhed f.eks. stk. og måned.

Vores betalingsbetingelser er forudbetaling til vores konto. 
Andre betalingsbetingelser kræver vores kreditgodkendelse, der kan fjernes uden varsel og uden forklaring.

Vi har ret til at påbegynde arbejde og opkræve betaling for udført arbejde, selvom der ikke er forudbetalt.

Vi giver kunder med kreditgodkendelse betalingsbetingelser på bl.a. netto 2-8 dage.

Data

Vi sender og modtager data på e-mail, samt digitalt til og fra vores systemer.

Vi kan bl.a. tilbyde den enkelte kunde en digital ”mappe”, hvor kunden kan uploade sine data direkte.

Modtaget oplysninger direkte fra kunder, eller via systemer, som kunder har givet adgang til, registreres som oplysninger modtaget med samtykke.

Kun i sjældne tilfælde sender og modtager vi data i ”hardcopy”.

Databehandling

Vi har siden virksomhedens start arbejdet med aktører og systemer, der matcher GDPR kravene. Cashiers har taget yderligere tiltag for at sikre ordentlig behandling af persondata.

Alle oplysninger som Cashiers modtager behandles i henhold til persondataforordningen, disse slettes og anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den enkelte kunde har til enhver tid retten til indsigt, berigtigelse og sletning af oplysninger, hvor der ikke er andre lovlige hensyn.

Al henvendelse vedrørende adgang til registrerede oplysninger hos Cashiers, skal rettes til dataansvarlige kontaktperson pt. til mail mhk@cashiers.dk.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Hvis oplysninger eller data om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Reklamation og klagemuligheder

Vi ønsker at skabe værdi til vores kunder, derfor er tilbagemeldinger vigtige for os, især hvis en kunde har fået en negativ oplevelse.

Ved reklamation eller klager kontaktes den tildelte kontakt person eller generel kontaktperson Marie Højmark Kullberg på mhk@cashiers.dk eller +45 92151213.

Ved privat internet handel kan du klage til de relevante klageinstanser eller klagenævn.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail.

Ændringer

Vi ændrer og optimerer løbende vores handels- og betalingsbetingelser.

Vi ændrer vores handels- og betalingsbetingelser ensidigt uden at informere om de enkelte ændringer.

I bedes derfor løbende holde jer orienteret på vores hjemmeside.

Lov og værneting

Dansk ret er gældende. En eventuel uoverensstemmelse kan derfor indbringes ved byretten. Vi er hjemmehørende i Odense retskreds.