Selvangivelse 2020

Husk dine fradrag og spar penge

Snyd ikke dig selv i skat – Husk alle fradrag på din selvangivelse

I denne guide til selvangivelse, får du et hurtigt og let forståeligt overblik over, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når du laver dine skatteindberetninger.

Det er forvirrende og stressende at skulle udfylde sin selvangivelse, særligt for privatpersoner eller små/mellemstore virksomheder, der har meget andet at se til.

Jeg vil gerne læse om

Dette skal du være særligt opmærksom på

 • Ændring i kørselsfradrag (f.eks. grundet Corona)
 • Grønne fradrag
 • Servicefradrag
 • Fradrag for rejseudgifter
 • Aktier og værdipapirer
 • Økonomiske ændringer pga. ny bolig
 • Renter fra private lån
 • Fradrag for velgørenhed
 • Fradrag for børne- og ægtefællebidrag
 • Fradrag pga. andre ændringer
 • Indtægter fra udlejning
 • Oprettet et selskab
 • Planer om at lukke et selskab
 • Arvet
 • Indtægt fra velgørenhed

Hvad er en selvangivelse?

Selvangivelsen indeholder de informationer, skat har vedrørende dig, og hvad du selv fortæller til SKAT om din indkomst, og den skal indberettes årligt af skattepligtige borgere.

Hvor forskudsopgørelsen er skattevæsnets gæt på, hvordan din økonomi kommer til at se ud for det kommende år, er selvangivelsen altså din mulighed for at give de korrekte informationer.

Med andre ord, selvangivelsen er de faktiske informationer om din økonomi, hvor du skal sikre at alle fradrag bliver registreret. Forskudsopgørelsen har indflydelse på din trækprocent (hvor meget du skal betale i skat), og om du skal have penge tilbage eller betale restskat.

Tip: Fra den 15. marts kan alle borgere tjekke deres foreløbige årsopgørelse for at se, om de skal have udbetalt overskydende skat. Her kan du også rette evt. fejl og sikre alle fradrag.

Det er derfor vigtigt, at skattevæsnet har de korrekte oplysninger om din økonomi – ikke mindst fordi der ofte mangler fradrag i deres egne beregninger, Hvilket går ud over dig, hvis det ikke bliver rettet.

Tip: SKAT angiver selv, at der er fejl i mange af selvangivelserne.
Husk derfor at opdatere din selvangivelse med de rigtige informationer inden den årlige deadline.

I takt med den teknologiske udvikling og digitalisering af det offentlige kalder SKAT nu selvangivelsen for “Oplysningsskemaet” på deres hjemmeside. I folkemunde hedder det dog stadig selvangivelse, så bare vær opmærksom på, at det er det samme som det nye oplysningsskema.

Ændringen skyldes, at mange informationer nu automatisk bliver overført fra arbejdsgivere, banker, A-kasser og andre offentlige myndigheder. I modsætning til tidligere skal du derfor kun udfylde de informationer, der ikke allerede står i skemaet. Husk alligevel at sikre dig selv ved at se, om det er de rigtige tal, der er registreret.

Tip: Du skal kun udfylde manglende tal i selvangivelsen eller rette fejl. Resten klares automatisk.

Finder man tallene forkerte eller har supplerende oplysninger, er det muligt at tilgå og rette forskudsopgørelsen elektronisk via det offentliges Tast-Selv på www.skat.dk.

Hvis du skal betale restskat

Hvis SKAT vurderer, at du har tjent for meget i forhold til, hvad du har betalt i skat, bliver du pålagt at betale den såkaldte restskat. Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på dette, da skattevæsnet tilskriver renter, jo længere tid man er om at betale restskatten.

 • Betaler du restskat før 1. juli 2021 er renten 1,8%. Dette regnes fra 1. januar til den dag, du betaler.
 • Betaler du restskat efter 2. juli 2021, kommer der et tillæg på 3,8% oveni.

Eksempel fra skat.dk

Betaler du en restskat på 100.000 kr. i midten af marts, kan du se på din årsopgørelse i Tast-Selv, at renten er ca. 370 kr.

Hvis du derimod betaler 2. juli eller senere, koster det dig yderligere et tillæg på 3.800 kr.

En restskat på maks. 21.798 kr. (med renter) bliver indregnet i din skat for året efter, hvis du ikke selv betaler den inden 1. juli.
Hvis der er yderligere restskat over 21.798 kr., bliver det opkrævet i tre rater. Disse betales i august, september og oktober.

Tip: Betal restskat hurtigst muligt, så du slipper for at skulle betale renter.

Husk at tjekke dit befordringsfradrag

Befordringsfradrag eller kørselsfradrag skal i år indberettes manuelt, da skattevæsnet ikke har mulighed for at give et skøn pga. Corona.

Du har stadig ret til befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km. mellem dit hjem og din arbejdsplads, og hvis din arbejdsplads ikke betaler transporten.
Men i selvangivelsen for 2020 skal du selv angive antallet af arbejdsdage, så skattevæsnet kan udregne dit fradrag.

Rejsedistance

Takster for befordrings-fradrag 2020

Mellem 24 km. og 120 km.

1,96 kr./km

Over 120 km.

0,98 kr./km

Dato for selvangivelsen (dit personlige oplysningsskema)

 • 15. marts 2021
  Fra den 15. marts kan du både se din private selvangivelse og din udvidede selvangivelse, hvis du har sådan én.
 • 9. april 2021
  Hvis du har betalt for meget i skat det sidste år, indsættes det på din NemKonto fra denne dato. Ved højere beløb (over 100.000 kr.) kan det vare længere.
 • 1. maj 2021
  Hvis du ikke har en udvidet selvangivelse (udvidet oplysningsskema) er dette din sidste frist for at rette i årsopgørelsen for 2020.
 • 1. juli 2021:
  • Sidste frist for at indberette din udvidede selvangivelse.
  • Sidste frist for at indberette restskat uden procenttillæg.

Hvad er en udvidet selvangivelse?

Den almindelige selvangivelse kan også kaldes lønmodtagerens eller den private selvangivelse.

Det er den mest simple, som beskæftiger sig med privatpersoners indkomst og skat, og derfor er det ofte ikke nødvendigt at tilføje informationer, da de overføres automatisk, som beskrevet ovenfor.

Tip: I 2020 skal du selv indberette informationerne for dit befordringsfradrag, da mange har arbejdet hjemmefra pga. Corona.

En udvidet selvangivelse er til selvstændige erhvervsdrivende. Du skal derfor indberette en udvidet selvangivelse, hvis du har en enkelmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S-virksomhed) eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMW).

Tip: Er du selvstændig erhvervsdrivende eller har andre indtægter, der ikke automatisk indberettes til SKAT, skal du selv udfylde en udvidet selvangivelse inden fristen.

I den udvidede selvangivelse indberetter du dine indtægter og udgifter. Det er fra disse informationer, SKAT kan se det overskud, som du skal betale skat af.
Det samme gør sig gældende, hvis du har indtægter fra f.eks. et solcelleanlæg eller en udlejningsejendom, samt hvis du har udenlandsk indkomst eller ejendom.

Tip: Husk, at du skal aktivere din udvidede selvangivelse, inden den skal udfyldes første gang.

Ligesom ved den almindelige selvangivelse kan den udvidede udfyldes på skattevæsnets Tast-Selv, men den er noget mere kompleks, så det kan generelt anbefales at få professionel hjælp til indberetningen.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at SKAT ikke automatisk indhenter alle oplysninger til den udvidede selvangivelse.
Indberetningen skal derfor foregå manuelt og for mange små og mellemstore virksomheder bliver det hurtigt overvældende.

Tip: Professionel hjælp til udvidet selvangivelse giver dig økonomisk sikkerhed, så du kan fokusere på at skabe vækst for din virksomhed.

Hos Cashiers hjælper vi mange små og mellemstore virksomheder med selvangivelsen, så de får økonomisk sikkerhed og friheden til at bruge al deres energi på det, de er gode til.
Professionel hjælp sikrer, at du får indberettet de korrekte tal på de rigtige tidspunkter, så du ikke står med håret i postkassen senere hen.

Hjælp til selvangivelsen sikrer dig også, at du får mest muligt ud af de fradrag, du har ret til. Der kan være mange penge at hente, som det ville være ærgerligt at gå glip af.

Tip: Hvis du har glemt et eller flere fradrag i løbet af de sidste 4 år, kan du stadig nå at indberette dem.

Hvis du overskrider fristen for den udvidede selvangivelse, kan det blive en dyr fornøjelse. Sørg derfor for at være i god tid med indberetningen – andet kan ikke betale sig.

Professionel hjælp til selvangivelsen

Vi bliver ofte kontaktet af folk, der er usikre på, hvorvidt de har behov for professionel hjælp til deres selvangivelse.

Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis du er i tvivl, er svaret nok “ja”, men generelt skal man efterse dine data, når der er relevante ændringer i ens økonomi. Hvis du køber et sommerhus, som du lejer ud til turister, ser din situation markant anderledes ud end før.

I sådanne situationer er der tit brug for at få en professionel ind over. Både fordi de fleste ikke kender meget til skattereglerne, men også fordi mange simpelthen ikke interesserer sig for det.

Hvis du en måned tjener et par hundrede kroner mindre end sidste måned, er det ikke en relevant

Så, hvornår bør du alliere dig med en professionel?

Det afhænger naturligvis af, hvor meget tid du selv ønsker at bruge, men som udgangspunkt anbefaler vi professionel hjælp til selvangivelsen, hvis du har:

Selvangivelse hjælp punkter

Punkterne ovenover er ikke en komplet liste for, hvornår hjælp til indberetningen er relevant. Der kan sagtens være andre situationer, og i sidste ende handler det om hvor meget, du selv føler, der er behov for.

Se derfor punkterne som et fingerpeg om, hvilke situationer du skal være opmærksom på, når det kommer til selvangivelsen og indberetningen til SKAT.

Hvis du har behov for råd og vejledning til din selvangivelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Få et gratis og uforpligtende tilbud.

Lad os tage et kig på din selvangivelse, så vi sammen kan maksimere dine fradrag.